Seitsemän maailman huippua osa 1

Seitsemän huipun valloitus on jokaisen vuorikiipeilijän suurimpia ja kiehtovimpia haasteita. Koska kyse on saavuttaa maailman seitsemän korkeimman vuoren huippu, kiipeilijältä vaaditaan todellisia kykyjä ja osaamista, sekä rutkasti kokemusta näin mittavan haasteen toteuttamiseen.

Perinteisesti Seitsemän Huipun haaste perustuu ns. Bassin tai Messnerin listaan korkeimmista huipuista. Vajaa 300 kiipeilijää on toistaiseksi suorittanut nämä kaikki huiput, joista noin 30% on kiivennyt kaikki kahdeksan huippua, eli toisin sanoen suorittanut sekä Bassin että Messnerin mukaisen listan. Useimmat heistä ovat kiivenneet myös Mont Blancille.

Seitsemän Huipun määritelmä perustuu seitsemän eri maanosan korkeimpiin vuorenhuippuihin. Lista saattaa vaihdella hieman, riippuen siitä missä vuoret sijaitsevat ja mikä luetaan minkäkin maanosan korkeimmaksi huipuksi. Kuitenkin suurin osa vuorista ovat samoja näkökulmasta riippumatta.

Kiistanalaiset vuoret

Esimerkkeinä voidaan ottaa vaikka Mont Blanc ja Mount Elbrus. Mont Blanc sijaitsee Ranskassa, kun taas Mount Elbrus Kaukasuksella, Venäjällä. Kummatkin luokitellaan Euroopan alueen vuoriksi. Toinen kiistanalainen vuoripari sijaitsee Oceanissa/Australiassa. Kyse on lähinnä siitä, luokitellaanko Australian mantereen korkeimmaksi vuoreksi Mount Kosciuczko, joka sijaitsee mantereella, Australian Alpeilla, vai Puncak Jaya, jonka sijainti Papuan alueella voidaan myös lukea osaksi Australian alueeseen kuuluvaksi.

Nämä kaksi viimeksi mainittua vuorta ovatkin luoneet listan kahdeksasta maailman huipusta, koska asiaa ei ole pystytty varsinaisesti ratkaisemaan. Pääasiallisesti kiipeilijät noudattavat joko Bassnerin listaa josta löytyy; Everest (Aasia), Aconcaqua (Etelä-Amerikka), Denali (=McKinley, Pohjois-Amerikka), Kilimanjaro (Afrikka), Vinson (Etelämanner), Elbrus (Eurooppa) ja Kosciuszko (Australia), tai Messnerin listaa jolta löytyvät samat vuoret sillä poikkeuksella, että Kosciuszkon tilalla on Puncak Jaya (Oceania).

Messnerin listaa pidetään haastavampana, sillä Puncak Jayalle nousu on huomattavasti vaativampaa kuin Australian mantereella sijaitsevalle Kosciuszkolle. Puncak Jaya tunnetaan myös Carstensz Pyramidina, ja se on jopa 2 600 metriä korkeampi kuin Kosciuszko. Carstensz Pyramidille kiipeämistä voi pitää aitona tutkimusretkenä, kun taas Kosciuszkolle nousu muistuttaa lähinnä päiväkävelyä.

Tutkimusmatkailija Hackett tosin listasi omat huippunsa siten, että Elbrusin tilalla oli Mont Blanc, tuolloin 1950-luvulla, Venäjää ei pidetty Eurooppaan kuuluvana alueena. Bassin listaa voidaan pitää kuitenkin alkuperäisenä, sillä hän oli ensimmäinen, kiipeilytoverinsa Frank Wellsin kanssa, jotka saavuttivat kaikki seitsemän korkeinta huippua seitsemällä mantereella. Tämä oli heidän suuri kiipeilyhaaveensa ja tavoitteensa.

On yleisesti hyväksyttävää että Mount Elbrusia pidetään Euroopan korkeimpana huippuna, sillä se löytyy sekä Bassin että Messnerin listalta. Kuitenkin vuoren sijainti maantieteellisesti on kiistanalaisella alueella, koska Euroopan ja Aasian rajasta ei olla universaalisti yhtä mieltä.

Elbrusin kuulumista eurooppaan kritisoidaan vieläkin. Mikäli Kuma-Manychin vajoamaa käytetään Euroopan ja Aasian välisen rajan geologisena määritelmänä, Elbrus sijaitsee kokonaan Aasiassa. Jos määrittelyyn käytetään Kaukasuksen vuoriryhmää, Elbrusin huiput ovat Euroopan puolella. Mont Blanc joka sijaitsee Rankassa on kaikesta huolimatta monelle korkein huippu Euroopassa.

Vuorien korkeuserot

Vuorten korkeudet ovat jo itsessään suuri haaste, mutta myös täysin eri ilmasto-olosuhteet eri mantereilla lisäävät tähän oman momenttinsa. Vuorten huippujen korkeudet listalla vaihtelevat huimasti. Korkein huippu on luonnollisesti Mount Everest jonka huippu sijaitsee 8848:ssa metrissä. Seuraavana listalla on Aconcaqua jonka korkein kohta on 6961 metriä.

Kolmanneksi korkein on Denali (=McKinley) 6194 metrin korkeuteen ulottuvalla huipulla. Kilimanjaro, 5895 metriä ja Elbrus, 5642 metriä, ovat seuraavina listalla. Etelämantereen Vinson kohoaa 4892 metriin, ja Puncak Jaya 4884 metriin. Mont Blancin huippu on 4810 metrissä ja Kosciuszko on näistä matalin, 2228 metriin kohoavalla huipullaan.