Kiipeilyvarusteet ja suojat

Kiipeilyssä varusteita on monenlaisia ja kiipeilijän turvallisuutta yritetään kokoajan kehittää lisää.

Seinäkiipeilyvarusteisiin kuuluvat esimerkiksi kiipeilykengät, valjaat ja turvaköydet. Turvaköytenä seinällä käytetään dynaamista köyttä. Se venyy rasituksen alla 5-8 prosenttia kokonaispituudestaan ja tällä tavalla minimoi niihin kohdistuvaa putoamisenergiaa. Köysi on todella vahvaa ja sitä on monta metriä. Köyden toinen pää on tuotu seinän yläpäässä olevan lenkin läpi ja kiinnitetty kiipeilijän valjaisiin, kun toinen pää on varmistajan päässä. Varmistaja kiristää köyden jos kiipeilijä putoaa ja näin estää vapaapudotuksen maahan asti. On myös kehitetty itsevarmistavia laitteita jotta varmistus olisi taattu myös yksin kiipeilevälle. Vuorikiipeilyssä vaarat ja riskit kasvavat huomattavasti verrattuna sisäkiipeilyyn ja voidaankin sano että muut kiipeilymuodot ovat vain harjoitusta vuorten valloitukseen. Sääolosuhteet, liukkaus ja korkeus tuovat siitä siis haastavaa. Korkeammalle kiivettäessä ilma ohenee huomattavasti ja olosuhteet käynnistävät ihmiskehossa puolustusmekanismeja jotka pahimmillaan johtavat kuolemaan. Näistä mainittakoon vuoristotauti, jonka oireita ovat: laajentuneet keuhkot, keuhkot yrittävät vähäisen hapen takia laajentua jotta saisivat enemmän ilmaa. Punasolujen synty luuytimessä tihenee josta seuraa veren paksuuntuminen joka voi johtaa veritulppaan tai infarktiin. Hapen puute saa aivojen verisuonet laajenemaan, jotta verenkierto nopeutuisi josta seuraa aivojen turvotus. Viimeisenä keuhkot romahtavat ja niiden seinäminen happirakkulat voivat repeytyä josta seuraa keuhkojen täyttyminen verellä. Muita oireita ovat: tasapainohäiriöt, kova väsymys, hengenahdistus, jatkuva uupumus ja huimaus, päänsärky, pahoinvointi ja ruokahaluttomuus.

Turvallisuus ja ohjeita

Kiipeilyn turvallisuudesta vastaa aina kiipeilyn tarjoava taho, jolla on oltava tarpeeksi hyvä koulutus ja käytännön osaaminen kiipeilystä. Kiipeilystä on aina laadittava asian mukainen  turvallisuusasiakirja jonka asiakas lukee ja allekirjoittaa. Kiipeilyssä ilman köyttä täytyy huolehtia että koko kiipeilyalueen alla on tarvittavat putoamissuojat tai patjat. Myös putoamistekniikoita on hyvä opetella ja kerrata. Varusteiden on oltava standardin mukaisia ja hyväksyttyjä kiipeilykäyttöön. Ole varma että olet ymmärtänyt annetut ohjeet äläkä koskaan jätä niitä noudattamatta, henkilökunnalla tulee olla tarvittava koulutus onnettomuustilanteiden sattuessa, mutta paras kokemus kiipeilystä jää kaikille kun puhalletaan ohjaajan kanssa yhteen hiileen.

Turvallisuus ja ohjeita

Ulkona kiivettäessä pidä huoli kunnollisesta vaatetuksesta ja tietenkin vaadittavista varusteista. Kun vuorelle lähdetään kiipeämään ei puolessa välin yli kahden kilometrin korkeudessa ole varaa huomata puutteita. Korkealle kiipeäminen on aina kiipeilijälle tietoinen riski, mutta kun kaikki ohjeet ja säännöt ovat hallussa kaiken tulisi sujua hyvin. Vuorikiipeilyn varusteita on monia kuten: hakku, jääruuveja, piikkikenkiä, varmistus-, laskeutumis- ja nousulaitteita, kypärät, köydet ja jopa tikkaat. Täydessä varustuksessa oleva kiipeilijä siis myös painaa huomattavasti enemmän kuin oma elopaino on. Sisällä kiivettäessä yleisiä vahinkoja ovat venähdykset, murtumat ynnä muut pienemmät vahingot. Suomessa suuremmilta kiipeilyonnettomuuksilta on pää osin selvitty. Esimerkiksi Helsingissä 2008 nainen tippui seinältä lattialle. Naisen valjaisiin hänen itse sitoma solmunsa petti. Syynä tähän onnettomuuteen oli huolimattomuus kun solmua ei ennen kiipeämistä oltu tarkistettu. Suurin osa onnettomuuksista tapahtuukin juuri huolimattomuuden tai ohjeistuksen puutteiden takia. Niin ikään kaikissa kiipeilymuodoissa voi siis tapahtua onnettomuuksia ja kiipeilijän on aina itse tiedostettava riskit ja hyväksyä vaadittavat omavastuu tai muut sopimukset joita kiipeilyn järjestävä tai joita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes vaatii. Suomessa kiipeilyä on jo pitkään pidetty extreme-lajina mutta nykypäivänä se on tehty monin tavoin jo hyvin turvalliseksi harrastukseksi ja sitä pääsee aloittelija kokeilemaan missä vain ympäsi Suomea. Ohjeita, sääntöjä, erityistä huolellisuutta ja asian mukaisia varusteita kunnioittaen kiipeilystä saa siis mainion psyykettä ja lihaskuntoa kehittävän harrastuksen.